Utazási élménybeszámoló

Brazília a hit, az öröm és a szegénység földje 3. - A Círio

Círio, a világ legnagyobb zarándoklata

 

A  Círio zarándoklaton több mint egy millió ember vesz részt

A világ legnagyobb zarándoklatát a brazíliai Belémben (Pará állam) tartják október 2. vasárnapján a Názáreti Szent Szűz (Nossa Senhora de Nazaré) tiszteletére.  A 15 napos ünnep csúscspontja az 5 km hosszú körmenet, melyen mintegy másfélmillió ember kíséri a Szűzanyát

A „Círio” kifejezés a (húsvéti) gyertyát jelenti, mellyel kezükben a hívek a körmenetben a szentélyig vonulnak.

A Círio de Nazaré a Pará-iak számára a legnagyobb nap az évben, egy esemény, mely közvetlenül, vagy közvetetten, Pará állam egész népességének életet befolyásolja, sőt, hatása a határokat is átlépte. A Círio sokkal több mint vallásos jelenség, egyben turisztikai, kulturális és szociális jelentősége is van. A Nossa Senhora de Nazaré a Pará-i ember mindennapi életének része. Ezt mutatják a szinte minden házban megtalálható kis házi oltárok. A Nossa Senhora-t kedvesen “Tia Naza”, “Naza néni”-nek is becézik. 

Pará a Nossa Senhora de Nazaré ünnepe nélkül nem lenne Pará. Az ünnep ideje alatt a városközponti utcáit lezárják a forgalom elől, az üzleteket bezárják, az utcákat kidíszítik, főleg azokat, ahol a körmenet halad.  Az ablakokat, ajtókat, erkélyeket a lakók elfoglalják, akik figyelemmel kísérik a kegyszobor útját. Sokan új ruhát vesznek ennek a napnak a tiszteletére. A nép egész évben szenved a nélkülözéstől,  dolgozik azért, hogy októberben új ruhába öltözhessen, és úgy éljen ezen a napon mint a király.

Az ünnep plakátja 2013-ban

Az ünnep eredete

Az ünnep eredete a legendákba nyúlik vissza, melyek a történelmi tényekkel keverednek. A Nossa Senhora tisztelete Parában egy névtelen településen kezdődött (Vigia). A hagyomány szerint 1700 körül az erdőben gyalogolva, (ma Avenida Nazaré Belém) egy földművelő és vadász, Plácido José dos Santos, a szomjúságtól vezetve, a kövek között felfedezett (a mai bazilika mögött) egy kis szobrot, a Názáreti Szűz kicsinyke kis szobrát. (Eredetileg 38,5 cm). Plácido hazavitte, és másnap amint felébredt, látta, hogy a szobor eltűnt. Futott vissza a helyre, ahol eredetileg találta, és a szobor ott volt: visszatért az eredeti helyére. A jelenség többször megismétlődött, mígnem a kormányzó elrendelte, hogy a szobrot vigyék a kormányzói palotába, ahol katonák őrizzék éjjel-nappal, nehogy valaki ki- vagy belépjen. De a következő nap reggelén a szobor újra az eredeti helyén volt található, ahová mindig visszatért. Megértve a Szent Szűz kívánságát, Plácido egy kis kápolnát épített kis szobor számára. A csoda híre gyorsan elterjedt, a környező városokból is özönlött a nép, hogy lerója tiszteletét a Szent Szűz előtt. Minden évben nőtt azoknak a száma, akik felajánlottak tárgyakat, emberi testrészeket szimbolizáló tárgyakat Szűzanyának hálaadásul vagy kegyelmet kérve. 

1730-74 között Pará első püspöke újabb kápolnát építtetett az első szerény helyére. 1793-ban Belém ötödik püspöke Belémet a Nossa Senhora de Nazaré pártfogása alá helyezte. Néhány év múlva már nagy vásárt is rendeztek az ünneppel egyidőben.

1793-tól a tartomány elnöke röviddel a vásár előtt megbetegedett. Ígéretet tett: ha felgyógyul, és megtudja nyitni a nagy vásárt, a Szűzanya szobrát körmenetben viszi a kormányzói palotáig, majd vissza a kis templomig. Felgyógyult, és 1793. szeptember 8-án ígéretét valóra is váltotta. Az első Círio-n Belém és a provincia lakosságán kívül mintegy 2000 katona kísérte a Nossa Senhorát. 

Az ünnep fénypontja: a körmenet

A körmenetben az első autó a Szentháromságot, a második autó azt a jelenetet mutatja be, amikor Plácido megtalálja a szobrot. A harmadik a csodák autója, a Nossa Senhora de Nazaré közbenjárására történt legnagyobb csodákat jeleníti meg. Majd ezt követi az angyalok autója az őrangyallal és Brazília angyalával. Az autón gyermekek vannak angyalnak öltözve, általában a szülők fogadalmaképpen. Ők szimbolizálják az angyali sereget, akik követik a Szűzanyát.

Angyalkának öltözött kislányok

A Nossa Senhora de Nazaré az egy kilométer hosszú körmenet közepén halad, az eredeti kegyszobor azonban nem vesz részt körmeneten, folyamatos őrizet alatt van a főoltár legmagasabb pontján.

A körmenetben hajósnak és tengerésznek öltözött gyerekek vonulnak a Szűzanya után. Ennek egyrészt gyökere, hogy a Szűzanya a hajósok és a tengeren lévők különös védelmezője, másrészt pedig egy csoda: 1846-ban 12 hajótörött a Szűzanya közbenjárására menekült meg. A hajótöröttek ugyanazt a hajót használták, amelyben néhány évvel ezelőtt a kegyszobrot szállították Portugáliába restaurálás végett. A veszélyben a hajósok emlékeztek a Szűzanya hatalmára, és megígérték, ha sikeresen visszajutnak Belémbe, a körmenet alatt a hajót is vinni fogják. Megmenekültek. Az ígéretet azonban nem tudták megtartani, mert a provincia elnöke és a püspök nem engedélyezte. Annyit azonban tehettek, hogy egy kis méretű bárkát vitték, ami a kegyhelyen kiállítva is maradt.

Nem sokkal később kolerajárvány pusztított a városban, amit sokan a Szent Szűz büntetésének tartottak. Így 1855. óta a körmenetben 12 tengerésznek öltözött gyermek visz egy bárkát, amit később azonban miniatűr bárkákkal helyettesítették. 

A bárkák Amazóniát is szimbolizálják, melynek számtalan folyóján szintén bárkákkal közlekednek.  Valamint nem szabad elfelejteni, hogy a Nossa Senhora a vízi úton levőknek is védelmezője.

Kordát vivő fiatalok

A körmenet egyik legjellegzetesebb eleme a korda. A körmenet alatt a 400-450 m hosszú kötelet vivő fiatalok reggel 7-től délután 1-ig mezítláb gyalogolnak, a bátrabbak térden csúszva, hogy ezáltal teljesítsék a Szűzanyának tett fogadalmukat.  Az út mellett álló hívő sereg vízzel és ennivalóval segíti a hőségtől és szomjúságtól szenvedő kordavivőket.

A fő körmeneten kívül létezik vízi körmenet is, melyen több száz hajó kíséri a Nossa Senhorát; valamint a motorosok körmenete, melynek hossza 24 km a városban, amin kb. 5000 motoros vesz részt.

 

 

 

 

 

Értékeld a bejegyzést

Értékeléshez be kell jelentkezni.

0 vélemény

A bejegyzést írta

Kertészné Martonosi Éva Bemutatkozóm

2020 óta travelutioner

Keress fel elérhetőségeim valamelyikén

Értékelés

Értékelj a profil oldalamon

0 vélemény

0 Hozzászólás

Szólj hozzá a bejegyzéshez

Hozzászóláshoz jelentkezz be ezek valamelyikével:

Facebook Google
×